המרמן
hamerman.co.il

Nitzan David Hamerman || ניצן דוד המרמן


CV...

קבוצת ציור

NFT..

Contact..


 
exhibition at Nulobaz on 2023WatermelonObjects
paper works
On the TableIn collections


latest exhibitions:


Techne My LoveWHFresh Paint 20132013 Passive Aggrssive Expressive פאסיב אגרסיב אקספרסיב ...

Fortuna
מדיא 2012 ...


The Binding of Isaac העקידה
2012 Minor exhibition תערוכה מינורית ...
2011 Fox Tails on Fire ...


mesmedia 5
25:25 The Symmetric Hours Clock 2011Haunting Breeze 1 - The Heder Tel Aviv 2009...Haunting Breeze 2 - The Heder Tel Aviv 2009...Plan B - Zero Galery Berlin 2008...

 


The Moon and Sixpence -Hachlalit Gallery Tel Aviv 2008...


zagreb
5. Prvih Festival Zagreb 2007...


pichu
Tomorrow is Another Day 2004Greyhounds - The Heder Gallery Tel Aviv 2003...pichu
Lifts 2001