Minor Exhibition, The Binding of Isaac
  Home

תערוכה מינורית ,  מבקשת להציג מצב , ארוע של ביניים . כפי שהיידגר הסיט את הפנומנולוגיה לעברם של חיי היום -יום גילה כי הבעיה אינה לא בתיאולוגי ולא במטאפיזי אלא בהכרת הפשוט , במה שמונח ומושלך כחסר ערך , מה שנמצא , כך גם האמנות כאן , מבקשת לחשוב את הנמצא הבלתי נמצא ההיידגריאני , את הערך החילוני שבנמצאות . התערוכה עובדת על קו התפר המתעורר מחדש בין התיאולוגי לבין ההופעתי ומבקשת להכניע את הרפאים שברוח -הרפאים , להציג את הצלם בהיכל שנהרס . בעידן שלאחר מות האלוהים בו מתגלה השהייתו על סיפה של היומיומיות , נוכח צו חדש עבור האמנות , צו הנעדר כל ערך מכונן , צו מוחלט של מעשה הנעדר מקור חיצוני , צו המצביע , כפי שמיטיבים לעשות זאת אריאלה אזולאי וז 'אק ראנסייר , על נוכחותו של מבע חדש המבקש להעמיד קול , לעצב רעש שיעורר את המחשבה ברגע הפוסט -חזותי .
אם ז 'אן לוק מריון מבקש בתחילת תהליך התגלות העודפות לנתק את ההינתנות מהנראות , להפוך את הסדר ובמקום להינתק מהעולם , להתבונן במה שמופיע -לא מופיע , כך גם האמנים המשתתפים בתערוכה ממשיכים את קו ההגנה הפוסט -תיאולוגי שלו , ומנסים לעוור את המבט ביחס לעולם כפי שהוא מופיע בפנינו , להשתחרר מהקישור המיידי של הנראה , של האמנות עם זרם התופעות , ולחשוב אחרת על מה שניתן , כהתעוררות שמעבר להופעה שלו כמיידי . הניתן מהווה שלב קדם -חזותי של ההינתנות , ומשחרר עקרונות מטה -פנומנולוגים לעבר עולם שנתון אך אינו בהכרח נראה , משחרר אותו מהחותם התיאולוגי ששוייך אליו בעבר , ומנסח אתסטיקה של פרה -הנכחה , של קדם -מתנה שאינה נראות ואינה קשורה בהכרח בתהליכי הראייה .
אך , אם עבור מריון התופעה הרוויה היא התגלות האל , נושא המוביל את המחשבה שלו כמה שמסמן את המטרה לפני החיצים , כאן מתעוררים נושאים שאינם בהכרח נוטים אחר אותה מסקנה ניהיליסטית , וכוללים ביטויים פשוטים אודות אבדן ערך הדימוי כתופעה ארוטית ששוחרר ממנה הארוס , כצורה הנדמית לאמנות . רק דרך ההתחפשות דרך ההטעיה , ניתן לגלות מחדש את העונג הטמון בחושניות , את אותה עצמה המתירה אותנו חסרי אונים . בהמשך לרעיון המפתיע שלו להכליל את האמנות תחת הרוויה , אנחנו שוללים את החזרתו הפשטנית של האסתטי ומציבים את המקום של ההתנגדות כמה שמאפשר להציב את הצורה לנראותה של הבלתי -נראות . עבודת האמנות הופכת כאן לעבודת ההמרה של הלא -נראה ללא נראה , כיסוי לפני השטח של חזיון הנראות והפיכתו למה שאסור , מה שנתון בסף .

 

The Binding of Isaac עקידת יצחק


The Binding of Isaac עקידת יצחק
Nitsan Hamerman | ניצן המרמן, Minor Exhibition, 2012, Oil on mazonite, 104x135cm
Passive Aggrssive Expressive פאסיב אגרסיב אקספרסיב

Fragmentation
Nitsan Hamerman | ניצן המרמן,Minor exhibitio, 2012, Oil on mazonite, 60x50cm


Franz Kafka

Not Freedom But a Way Out
Nitsan Hamerman | ניצן המרמן, Minor Exhibition2012, Oil on mazonite, 104x135cm